Fundacja Udaru Mózgu
23 października - Światowy Dzień Udaru Mózgu
Ewa, manager 32 lata
Pewnego dnia w pracy zauważyłam, że szefowa, straciła równowagę. Nie upadła, ale nie mogła samodzielnie dojść do swojego pokoju. Próbowała powiedzieć mi, co się dzieje, ale z jej ust wydobywał się całkowicie niezrozumiały bełkot.
CZYTAJ CAŁOŚĆ
Jan, emeryt 62 lata
Pewnego słonecznego, letniego dnia byliśmy z meżem na naszej podmiejskiej działce.W pewnym momencie mąż poczuł bardzo silny ból głowy i drętwienie lewej ręki. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje.
CZYTAJ CAŁOŚĆ
Marek, stolarz 46 lat
Gdyby nie finansowa pomoc rodziców i teściów zostałbym całkowicie bez rehabilitacji. Próbowałem nawet jeszcze raz starać się o rehabilitację szpitalną, ale są ponad roczne terminy oczekiwania.
CZYTAJ CAŁOŚĆ
Liczy sie Czas

List do Ministra Zdrowia

Sz. P. Bartosz Arłukowicz
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu chorych po udarze mózgu oraz ich rodzin i opiekunów zwracamy się z apelem o podjęcie działań na rzecz poprawy jakości leczenia oraz dostępności usług rehabilitacyjnych oraz dla osób po udarze mózgu. Udar jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności dorosłych Polaków. Średnio co 8 minut ktoś w Polsce rozpoczyna zmagania z konsekwencjami tej strasznej choroby. Co roku doznaje go około 70 000 osób. Choroba dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci. W naszym kraju 70% osób, które doświadcza udaru staje się trwale niepełnosprawne, wymaga stałej długoterminowej rehabilitacji, a zwykle również opieki socjalnej.

Niestety dostęp do specjalistycznej rehabilitacji poudarowej jest znacznie utrudniony. Średni czas oczekiwania na przyjęcie na oddział rehabilitacyjny na tzw. rehabilitację wtórną sięga nawet 2 lat. Ponadto w Polsce bardzo utrudniony wydaje się dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych prowadzonych w warunkach domowych. Nie ma w naszym kraju sytemu wsparcia i pomocy dla rodzin które decydują się na opiekę nad chorym w warunkach domowych. Wielu chorych i ich opiekunów pozostaje osamotnionych w zmaganiach ze skutkami tej ciężkiej choroby.

W związku z powyższym apelujemy o podjęcie zdecydowanych działań, które doprowadzą do:

  • Zwiększenia wiedzy ogółu społeczeństwa na temat udaru mózgu, jego czynników ryzyka oraz działań profilaktycznych przeciwdziałających jego wystąpieniu
  • Zwiększenia liczby specjalistycznych oddziałów rehabilitacji neurologicznej z określeniem jasnych kryteriów przyjęcia na te
  • Zwiększenia dostępności do tzw. rehabilitacji środowiskowej prowadzonej w domu pacjenta, jako alternatywnego i tańszego sposobu opieki nad chorymi po udarze mózgu.
  • Zagwarantowania dostępności do opieki logopedycznej oraz neuropsychologicznej zarówno na oddziałach szpitalnych , poradniach specjalistycznych, jak i w warunkach rehabilitacji środowiskowej

Ponadto postulujemy powołanie specjalistycznych Poradni Udaru Mózgu. Placówki te powinny pełnić funkcje centrów medycznych oferujących kompleksową opiekę obejmującą dostęp do lekarza neurologa, internisty, specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, neuropsychologa oraz pracownika socjalnego. Jesteśmy przekonani, że poprawa jakości leczenia oraz dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób po udarze mózgu ma nie tylko sens w perspektywie zdrowia publicznego, ale posiada również głębokie uzasadnienie ekonomiczne. Długofalowo ,dzięki nowoczesnej terapii i rehabilitacji zwiększy się liczba pacjentów, którzy odzyskają zdolność do samodzielnego funkcjonowania, a nawet będą w stanie powrócić do wykonywanego zawodu. Ograniczy to koszty opieki społecznej oraz zredukuje ukryte straty dla budżetu wynikające z opuszczania rynku pracy przez opiekunów.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Fundacji Udaru Mózgu

  • 1
  • 1
  • 3
  • 2
  • 0
  • 0

osób popiera nasz list!